Fri, 17/03/2017 - 22:22
Leo kikao cha Kamati ya Ushauri ya Mkoa wa Kigoma ( RCC ) kinakutana chini ya uenyekiti wa Mkuu wa Mkoa wa Kigoma. Hili ni Kama Bunge la Mkoa na...
Fri, 17/03/2017 - 22:20
Wananchi wa Kata ya Kagera, Leo pamoja na mambo mengine nitazungumza nanyi kuhusu Mradi mkubwa wa Umwagiliaji kwenye Delta ya Mto Luiche. Mradi huu...
Fri, 17/03/2017 - 22:15
Ukiwa mbunge wa zaidi ya kipindi kimoja unaweza kupima tofauti ya maendeleo ya wananchi kwa kiashiria cha matatizo ya wananchi unayoyapokea kwa...